Φωτογραφίες από το χριστουγεννιάτικο ταξίδι που μόλις κάναμε στο Αγρίνιο.

Latest photos from my Christmas visit to family in Agrinio.

xmas2013-6363 xmas2013-6366 xmas2013-6394 xmas2013-6420 xmas2013-6626 xmas2013-6668 xmas2013-6695 xmas2013-6717 xmas2013-6728 xmas2013-6746 xmas2013-6768 xmas2013-6791 xmas2013-6810 xmas2013-6812 xmas2013-6866 xmas2013-6954 xmas2013-6966 xmas2013-6361

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *