Μερικές φωτογραφίες από περιπάτους της εβδομάδας που πέρασε. Οι περισσότερες είναι από τον λόφο του Προφήτη Ηλία στο Άργος.

These are some photos taken this week around the area of Profitis Ilias in Argos, and some where I take my daily walk around my neighborhood in the  far east area of Argos.
It appears I have a fondness for nature latelly.
One of the suriprises I found was a pony that was taking a nap tied in a field.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *